allt jag vill är att veta att vi har vår frihet i fickan

soundtrack: kent; vals för satan (din vän pessimisten)




(allt jag vill är att hålla din hand vid första kravall.
sträcka upp dem, sammanflätade, mot kvällshimlen. 
allt jag vill är det.)

allt jag vill är att krossa ett revben, skrika mig hes,
känna vibrationerna av tusentals hjärtan som slår.
allt jag vill är att veta att vi har vår frihet i fickan
och att just den friheten är så mycket större nu
när vi sjunger om den.













RSS 2.0